Op welke locatie moet een vergadering van eigenaars plaatsvinden?

In de praktijk vindt de vergadering van eigenaars in het betreffende appartementencomplex of in de nabijheid hiervan plaats. Dat is vaak ook het meest eenvoudig voor alle eigenaars, die daar veelal ook woonachtig zijn. Soms kan het praktisch zijn om bepaalde onderdelen van het gebouw direct te bekijken als hier tijdens de vergadering van eigenaars […]

Lees verder

Mag een besluit ook buiten de vergadering van eigenaars worden genomen?

Het organiseren van een vergadering van eigenaars voor slechts één onderwerp kan met inachtneming van de regels in het splitsingsreglement onnodig veel werk met zich meebrengen en tijd kosten als al bekend is dat alle leden zullen instemmen. Voor die situaties biedt artikel 2:40 lid 2 Burgerlijk Wetboek (BW) in samenhang met artikel 5:125 lid […]

Lees verder

Hoe vaak moet een vergadering van eigenaars plaatsvinden?

Het is verplicht om minimaal één keer per jaar een vergadering van eigenaars te organiseren. Deze verplichting vloeit voort uit artikel 2:48 Burgerlijk Wetboek (BW) in samenhang met artikel 5:135 BW. In de praktijk wordt deze vergadering ook wel de jaarvergadering van de VvE genoemd. De jaarvergadering dient op grond van de wet uiterlijk binnen […]

Lees verder

Hoe wordt de voorzitter van de vergadering van eigenaars benoemd en ontslagen?

De voorzitter van de vergadering van eigenaars wordt door de vergadering uit de leden van de VvE benoemd, zo schrijft artikel 5:127 lid 2 Burgerlijk Wetboek voor. Indien de akte van splitsing bepaalt dat een buitenstaander als voorzitter kan worden benoemd, dan is het eveneens toegestaan om een buitenstaander als voorzitter te benoemen. Benoeming voorzitter […]

Lees verder

Waar is bepaald hoeveel stemmen een appartementseigenaar in de VvE heeft?

Bij elk appartementsrecht behoren een of meer stemmen in de vergadering van eigenaars. Om te weten te komen hoeveel stemmen er bij een appartementsrecht horen dient u er allereerst de akte van splitsing op na te slaan. In de akte van splitsing staat het totaal aantal stemmen dat er in de vergadering van eigenaars kan […]

Lees verder