WIE MAAKT 101VVEVRAGEN?
101VvEVragen.nl is een idee van en wordt uitgevoerd door mr. Dennis Reijnders, advocaat bij De Advocaten van Van Riet in Utrecht. Vanuit het midden van het land adviseert en procedeert hij van Groningen tot Limburg over meervoudig gebruik en eigendom van onroerende zaken. In de praktijk betekent dit dat Dennis zich voornamelijk bezighoudt met rechtsfiguren als erfpacht, opstal, erfdienstbaarheid, mandeligheid, huur, maar het meest met appartementsrecht; de van nature meest uitgewerkte vorm van meervoudig gebruik van onroerende zaken. Zaken waarover Dennis eerder al adviseerde en procedeerde betroffen o.a. winkelcentra, zorggebouwen, kastelen en vakantieparken.

Daarnaast is Dennis mede-initiatiefnemer en bestuurder van Stichting VvERecht.nl; de juridische databank over appartementsrecht die notarissen, advocaten, de overheid, universiteiten en de rechterlijke macht tot haar dagelijkse bezoekers mag rekenen.

WAT IS HET DOEL VAN 101VVEVRAGEN?
Het doel is om met 101VvEVragen.nl een zo volledig mogelijk, gestructureerd en gemakkelijk te raadplegen naslagwerk voor de dagelijkse praktijk van appartementseigenaren en bestuurders te realiseren. De bezoekers bepalen de te beantwoorden vragen. Wekelijks wordt een antwoord gepubliceerd. Voor het gemak zijn bij elk antwoord de relevante passages uit de modelreglementen te raadplegen.

 

De volgorde van de wekelijks te publiceren antwoorden gaat van algemeen naar specifiek. Tevens wordt rekening gehouden met het aantal keer dat eenzelfde vraag is ontvangen. De vragen worden vertrouwelijk behandeld en bij het antwoord worden nooit de naam of andere gegevens van de vraagsteller gepubliceerd.

WAT IS DE AANLEIDING VOOR 101VVEVRAGEN.NL?
Meerdere malen per week ontvangt Dennis korte vragen over appartementsrecht. Na het jaren beantwoorden van vragen viel op dat: (1) een aantal dezelfde vragen zeer regelmatig opnieuw worden gesteld; en (2) veel geschillen in VvE’s voortvloeien uit verkeerde interpretatie van het appartementsrecht door onwetendheid of verkeerde voorlichting. Dit leidde tot het idee om een centrale plek op het internet te creëren waar antwoorden op meer dan 100 van de meest gestelde appartementsrechtelijke voor een ieder kunnen worden geraadpleegd zodat onnodige geschillen of onnodig onrecht kunnen worden voorkomen. Wat voor een effect hebben wet- en regelgeving immers als mensen er niet voldoende bekend mee zijn of niet weten hoe ze deze rechten kunnen gebruiken. Met 101VvEvragen.nl tracht Dennis op een structurele wijze het appartementsrecht voor eenieder begrijpelijk en toepasbaar te maken. Zo is 101VvEVragen.nl ontstaan.