Heeft eigenaar bij verkoop van appartement recht op uitkering van zijn aandeel in het reservefonds van de VvE?

Iedere vereniging van eigenaars (VvE) is op grond van artikel 5:126 Burgerlijk Wetboek verplicht een reservefonds in stand te houden. Het reservefonds dient ter bestrijding van andere dan de gewone jaarlijkse kosten, zoals onderhoud en vervanging van het dak en de kozijnen. Geen wettelijke eisen aan omvang reservefonds Hoewel de wet een reservefonds verplicht stelt, […]

Lees verder