Wie dient de onderhoudskosten van een tuin in de VvE te dragen?

Voor een antwoord op deze vraag dient allereerst de akte van splitsing er op nageslagen te worden om vast te stellen of hierover een expliciete regel is opgenomen. In de akte van splitsing staat namelijk of een tuin tot het privé-gedeelte of tot de gemeenschappelijke gedeelten van de VvE behoort en wie de kosten hiervan […]

Lees verder