Wie moet worden opgeroepen in een verzoekschriftprocedure?

Een verzoek tot vernietiging of vervangende machtiging moet bij de rechtbank worden ingediend. De VvE, overige appartementseigenaren en eventuele andere betrokkenen hoeven hiervan formeel niet door de verzoeker op de hoogte te worden gesteld. Op welke wijze de VVE, overige appartementseigenaren en eventuele andere betrokkenen op de hoogte raken van het verzoek aan de rechtbank wordt […]

Lees verder

Wat kost een rechtszaak?

Bestaat er een geschil en lukt het de betrokken partijen niet om er samen uit te komen, dan kan een gerechtelijke procedure in sommige gevallen een oplossing bieden. Maar wat kost een rechtszaak? De hoogte van de kosten van een rechtszaak zijn onder andere afhankelijk van de duur, de omvang van het geschil, de mate van verweer en […]

Lees verder

Binnen welke termijn moet een verzoek tot vernietiging van een besluit bij de rechter worden ingediend?

Indien een appartementseigenaar het niet eens is met een besluit van de vergadering van eigenaars, dan biedt artikel 5:130 Burgerlijk Wetboek de mogelijkheid om dit besluit ter vernietiging aan de kantonrechter voor te leggen. Het verzoek tot vernietiging van een besluit moet bij de kantonrechter worden ingediend door middel van een verzoekschrift. Termijn vernietiging besluit […]

Lees verder
Vernietiging besluit VvE Rechtbank

Wat is de termijn voor het instellen van hoger beroep tegen een beschikking van de rechtbank?

Indien een verzoeker of belanghebbende het niet eens is met een beschikking die de rechter in een verzoekschriftprocedure heeft gegeven, dan biedt de wet de mogelijkheid om de zaak opnieuw te laten beoordelen door een gerechtshof. Dit wordt hoger beroep genoemd. Het instellen van hoger beroep dient binnen de daarvoor geldende termijn te worden gedaan, […]

Lees verder