Wat is het verschil tussen een bestuurder en administrateur van de VvE?

Het oud Burgerlijk Wetboek en de modelreglementen van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) maakten tot 1992 ten aanzien van VvE’s enkel gebruik van het begrip “administrateur”. De term “bestuurder” in een VvE  wordt pas gebruikt vanaf de invoering van het nieuw Burgerlijk Wetboek in 1992 en het Modelreglement 1992. Veelal ontstaat ook verwarring met het […]

Lees verder

Wat is de maximale aanstellingstermijn van een VvE bestuurder?

Een bestuurder van de VvE wordt in beginsel voor onbepaalde tijd benoemd. Ook de modelreglementen bepalen dat de bestuurders van de VvE voor onbepaalde termijn wordt benoemd. Het is echter mogelijk om in de splitsingsakte een maximale aanstellingstermijn op te nemen. De bestuurder mag in dat geval niet langer zijn functie uitoefenen dan de termijn […]

Lees verder

Is een appartementseigenaar verplicht om het VvE bestuur tot zijn appartement toe te laten?

Op grond van artikel 5:132 Burgerlijk Wetboek (BW) is elke appartementseigenaar verplicht de bestuurders van de VvE toegang tot hun privégedeelte te verschaffen wanneer dit voor de vervulling van de taak van de bestuurder noodzakelijk is. Hierbij dient men onder andere te denken aan het beoordelen van de staat van onderhoud van het gebouw als […]

Lees verder