Dennis Reijnders

Dennis Reijnders is advocaat en partner bij De Advocaten van Van Riet. Hij adviseert, procedeert en doceert over civielrechtelijke aspecten van onroerend goed. Gespecialiseerd in appartementsrecht en mede oprichter van Stichting VvERecht.

Hoe wordt een VvE bestuurder benoemd en ontslagen?

Een bestuurder van de VvE wordt op grond van artikel 5:131 lid 2 Burgerlijk Wetboek zowel benoemd als ontslagen door de vergadering van eigenaars. In tegenstelling tot alle andere besluiten in de vergadering, kan het besluit tot ontslag van een...

Waar is de kostenverdeling in de VvE geregeld?

Op grond van artikel 5:113 Burgerlijk Wetboek (BW) dient elke eigenaar in beginsel voor een gelijk deel bij te dragen in de kosten en schulden van de VvE, tenzij de akte van splitsing van deze verdeling afwijkt. In meeste aktes van splitsing wordt...

Hoe mogen de stookkosten in een VvE worden verdeeld?

Er zijn verschillende manieren om de stookkosten binnen een VvE te verdelen. Met stookkosten worden de kosten voor het verbruik van brandstof voor verwarming van de appartementen bedoeld. Hiertoe behoren niet de kosten voor onderhoud en vervanging...