Waar is de kostenverdeling in de VvE geregeld?

Op grond van artikel 5:113 Burgerlijk Wetboek (BW) dient elke eigenaar in beginsel voor een gelijk deel bij te dragen in de kosten en schulden van de VvE, tenzij de akte van splitsing van deze verdeling afwijkt. In meeste aktes van splitsing wordt afgeweken van het wettelijk beginsel van gelijke breukdelen. In de akte van […]

Lees verder

Is een appartementseigenaar verplicht om het VvE bestuur tot zijn appartement toe te laten?

Op grond van artikel 5:132 Burgerlijk Wetboek (BW) is elke appartementseigenaar verplicht de bestuurders van de VvE toegang tot hun privégedeelte te verschaffen wanneer dit voor de vervulling van de taak van de bestuurder noodzakelijk is. Hierbij dient men onder andere te denken aan het beoordelen van de staat van onderhoud van het gebouw als […]

Lees verder

Heeft eigenaar bij verkoop van appartement recht op uitkering van zijn aandeel in het reservefonds van de VvE?

Iedere vereniging van eigenaars (VvE) is op grond van artikel 5:126 Burgerlijk Wetboek verplicht een reservefonds in stand te houden. Het reservefonds dient ter bestrijding van andere dan de gewone jaarlijkse kosten, zoals onderhoud en vervanging van het dak en de kozijnen. Geen wettelijke eisen aan omvang reservefonds Hoewel de wet een reservefonds verplicht stelt, […]

Lees verder

Binnen welke termijn moet een verzoek tot vernietiging van een besluit bij de rechter worden ingediend?

Indien een appartementseigenaar het niet eens is met een besluit van de vergadering van eigenaars, dan biedt artikel 5:130 Burgerlijk Wetboek de mogelijkheid om dit besluit ter vernietiging aan de kantonrechter voor te leggen. Het verzoek tot vernietiging van een besluit moet bij de kantonrechter worden ingediend door middel van een verzoekschrift. Termijn vernietiging besluit […]

Lees verder
Vernietiging besluit VvE Rechtbank

Wat is de termijn voor het instellen van hoger beroep tegen een beschikking van de rechtbank?

Indien een verzoeker of belanghebbende het niet eens is met een beschikking die de rechter in een verzoekschriftprocedure heeft gegeven, dan biedt de wet de mogelijkheid om de zaak opnieuw te laten beoordelen door een gerechtshof. Dit wordt hoger beroep genoemd. Het instellen van hoger beroep dient binnen de daarvoor geldende termijn te worden gedaan, […]

Lees verder

Hoe mogen de stookkosten in een VvE worden verdeeld?

Er zijn verschillende manieren om de stookkosten binnen een VvE te verdelen. Met stookkosten worden de kosten voor het verbruik van brandstof voor verwarming van de appartementen bedoeld. Hiertoe behoren niet de kosten voor onderhoud en vervanging van de verwarmingsinstallatie, o.a. de ketel, buizen en radiatoren. Verdeling van de stookkosten kan onder andere op basis […]

Lees verder
Pagina 3 van 3123