Dennis Reijnders

Dennis Reijnders is advocaat en partner bij De Advocaten van Van Riet. Hij adviseert, procedeert en doceert over civielrechtelijke aspecten van onroerend goed. Gespecialiseerd in appartementsrecht en mede oprichter van Stichting VvERecht.

Wat kost een rechtszaak?

Bestaat er een geschil en lukt het de betrokken partijen niet om er samen uit te komen, dan kan een gerechtelijke procedure in sommige gevallen een oplossing bieden. Maar wat kost een rechtszaak? De hoogte van de kosten van een rechtszaak zijn onder...

Wat is een modelreglement van de VvE?

Met een modelreglement wordt in het appartementsrecht een model splitsingsreglement bedoeld dat eens in de zoveel jaar door de commissie Beekhuis van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie wordt vastgesteld. Een modelreglement bevat onder...