Op welke locatie moet een vergadering van eigenaars plaatsvinden?

In de praktijk vindt de vergadering van eigenaars in het betreffende appartementencomplex of in de nabijheid hiervan plaats. Dat is vaak ook het meest eenvoudig voor alle eigenaars, die daar veelal ook woonachtig zijn. Soms kan het praktisch zijn om bepaalde onderdelen van het gebouw direct te bekijken als hier tijdens de vergadering van eigenaars […]

Lees verder

Is voor wijziging van de splitsingsakte toestemming van hypotheekhouders vereist?

Het mogelijk om de splitsingsakte te wijzigen wanneer met medewerking van het bestuur en 80% van het totaal aantal stemmen in de VvE tijdens een vergadering van eigenaars met de wijziging instemt, aldus artikel 5:139 Burgerlijk Wetboek (BW). Naast een voldoende aantal stemmen in de vergadering van eigenaars is het op grond van artikel 5:139 […]

Lees verder

Wie dient de kosten van glasschade in de VvE te dragen?

Het gebeurt regelmatig dat in een gebouw een ruit stuk gaat. Vervelend, maar voor wiens rekening komt het herstel van deze glasschade eigenlijk? Is dat de eigenaar van het betreffende appartement of dient de VvE deze kosten te dragen? Het antwoord op deze vraag is te vinden in de modelreglementen. Alle modelreglementen (MR) bepalen dat […]

Lees verder

Hebben leden van de VvE recht op inzage van offertes?

Voor onderhouds- of herstelwerkzaamheden aan het gebouw van een goed lopende VvE worden in de regel meerdere offertes opgevraagd. Voor het maken van een weloverwogen stem in de vergadering van eigenaars over onderhouds- of herstelwerkzaamheden, is het voor de appartementseigenaren van belang om vooraf de ontvangen offertes in te zien. De offertes kunnen namelijk een […]

Lees verder

Mag de VvE onderhoud uitvoeren aan privé cv-ketel?

De wijze waarop appartementen worden verwarmd verschilt. Veel appartementencomplexen hebben een centrale verwarmingsketel, ook wel blokverwarming genoemd. Er zijn ook veel appartementencomplexen waarbij elk appartement een eigen cv-ketel heeft. Vaak behoort de betreffende cv-ketel tot het privégedeelte van het appartementsrecht en is de eigenaar op grond van de splitsingsakte gehouden de kosten voor onderhoud en […]

Lees verder

Mag een besluit ook buiten de vergadering van eigenaars worden genomen?

Het organiseren van een vergadering van eigenaars voor slechts één onderwerp kan met inachtneming van de regels in het splitsingsreglement onnodig veel werk met zich meebrengen en tijd kosten als al bekend is dat alle leden zullen instemmen. Voor die situaties biedt artikel 2:40 lid 2 Burgerlijk Wetboek (BW) in samenhang met artikel 5:125 lid […]

Lees verder

Is een kascommissie verplicht in de VvE?

In de meeste VvE’s worden elk jaar de jaarstukken gecontroleerd door een kascommissie. Bij gebrek aan voldoende vrijwilligers of door andere belangen wordt mij echter nog regelmatig de vraag gesteld of een kascommissie verplicht is. Het antwoord hierop is afhankelijk van een aantal omstandigheden. Die licht ik hieronder nader toe. In de modelreglementen 1973, 1983 […]

Lees verder

Hoe vaak moet een vergadering van eigenaars plaatsvinden?

Het is verplicht om minimaal één keer per jaar een vergadering van eigenaars te organiseren. Deze verplichting vloeit voort uit artikel 2:48 Burgerlijk Wetboek (BW) in samenhang met artikel 5:135 BW. In de praktijk wordt deze vergadering ook wel de jaarvergadering van de VvE genoemd. De jaarvergadering dient op grond van de wet uiterlijk binnen […]

Lees verder

Hoe loopt het boekjaar van de VvE?

Het boekjaar van de VvE is de periode waarover het financieel verslag van de VvE loopt. Onder andere de jaarrekening en de jaarlijkse algemene begroting worden opgemaakt over een boekjaar. Hoe het boekjaar loopt, is ook relevant om te bepalen wanneer uiterlijk een vergadering van eigenaars moet plaatsvinden. Een boekjaar beslaat in beginsel 12 maanden, […]

Lees verder
Pagina 1 van 3123