Is voor wijziging van de splitsingsakte toestemming van hypotheekhouders vereist?

Het mogelijk om de splitsingsakte te wijzigen wanneer met medewerking van het bestuur en 80% van het totaal aantal stemmen in de VvE tijdens een vergadering van eigenaars met de wijziging instemt, aldus artikel 5:139 Burgerlijk Wetboek (BW). Naast een voldoende aantal stemmen in de vergadering van eigenaars is het op grond van artikel 5:139 […]

Lees verder

Hoe kan de bestemming van een appartement worden gewijzigd?

In de akte van splitsing kan aan een appartement een bestemming worden toegekend. Zo kan een appartement worden bestemd als “woning” of als “bedrijfsruimte”. Het is ook mogelijk om een meer specifieke bestemming te geven zoals “winkel”, “cafe” of “huisartspraktijk”. Het is in beginsel niet toegestaan om het appartement anders te gebruiken dan waartoe het […]

Lees verder

Wat is een modelreglement van de VvE?

Met een modelreglement wordt in het appartementsrecht een model splitsingsreglement bedoeld dat eens in de zoveel jaar door de commissie Beekhuis van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie wordt vastgesteld. Een modelreglement bevat onder andere bepalingen over gedrag- en gebruik de gemeenschappelijke en privé gedeelten, de aandelen van alle appartementseigenaren in de baten en lasten, sancties bij […]

Lees verder

Is het inschrijven van het huishoudelijk reglement van de VvE bij het kadaster verplicht?

Het kadaster biedt de mogelijkheid om naast de akte van splitsing ook het huishoudelijk reglement in de openbare registers in te schrijven. Dit is de VvE op grond van de wet echter niet verplicht. Wel kan er in de akte van splitsing een verplichting worden opgenomen dat het bestuur het huishoudelijk reglement dient in te […]

Lees verder