• 101VvEVragen.nl

  Op 101VvEVragen.nl worden antwoorden op vragen over appartementsrecht gegeven. De vragen worden door de bezoekers gesteld en antwoorden worden wekelijks gepubliceerd. Hierdoor ontstaat een naslagwerk met vragen en antwoorden.

  Bekijk recente antwoorden Stel uw vraag
 • Hoger Beroep

  U bent het niet eens met een beschikking van de rechtbank. Wat is dan de termijn voor het instellen van hoger beroep tegen deze beschikking ?

  Bekijk antwoord Meer Conflicten & Rechtbank
 • Verdeling Stookkosten in de VvE

  Antwoord op de vraag op welke wijze de stookkosten in de VvE mogen worden verdeeld en of daarbij reducties mogen worden toegepast.

  Bekijk antwoord Meer over financiën
Algemeen

Algemeen

Bestemming, modelreglement, Kamer van koophandel, huishoudelijk reglement, ...

Bestuur & Beheer

Bestuur & Beheer

Benoeming en ontslag, bevoegdheden, verplichtingen, aansprakelijkheid, ...

Bouwen & Verbouwen

Bouwen & Verbouwen

Oplevering nieuwbouw, verbouwen in privégedeelte, aanbouw, ...

Conflicten & De Rechtbank

Conflicten & De Rechtbank

Vernietiging, nietigheid, vervangende machtiging, proceskosten, ...

Financiën

Financiën

Servicekosten, Onderhoud, Stookkosten, Reservefonds, ...

Huur & Verhuur

Huur & Verhuur

Gebruikersverklaring, overlast, toegang vergadering van eigenaars, stemrecht huurder, ...

Koop & Verkoop

Koop & Verkoop

Nieuwbouw, bestaande bouw, checklist, uitkering reservefonds, achterstallige bijdragen, ...

Onderhoud & Gebreken

Onderhoud & Gebreken

MJOP, groot onderhoud, verwarming, ...

Overlast

Overlast

Vloerisolatie, huisdieren, stank, rookgasafvoer, ...

Vergadering van eigenaars

Vergadering van eigenaars

Oproeptermijn, quorum, stemgerechtigden, volmacht, ...

Het verhaal achter 101VvEVragen.nl

Wie, wat en waarom?

meer

RECENTE ANTWOORDEN

Een lid van de VvE is failliet. Wat nu?

Een lid van de VvE heeft al een tijd zijn of haar bijdragen aan de VvE onbetaald gelaten. Vervolgens blijkt […]

Lees verder

Op welke locatie moet een vergadering van eigenaars plaatsvinden?

In de praktijk vindt de vergadering van eigenaars in het betreffende appartementencomplex of in de nabijheid hiervan plaats. Dat is […]

Lees verder

Is voor wijziging van de splitsingsakte toestemming van hypotheekhouders vereist?

Het mogelijk om de splitsingsakte te wijzigen wanneer met medewerking van het bestuur en 80% van het totaal aantal stemmen […]

Lees verder

Wie dient de kosten van glasschade in de VvE te dragen?

Het gebeurt regelmatig dat in een gebouw een ruit stuk gaat. Vervelend, maar voor wiens rekening komt het herstel van […]

Lees verder

Hebben leden van de VvE recht op inzage van offertes?

Voor onderhouds- of herstelwerkzaamheden aan het gebouw van een goed lopende VvE worden in de regel meerdere offertes opgevraagd. Voor […]

Lees verder

Mag de VvE onderhoud uitvoeren aan privé cv-ketel?

De wijze waarop appartementen worden verwarmd verschilt. Veel appartementencomplexen hebben een centrale verwarmingsketel, ook wel blokverwarming genoemd. Er zijn ook […]

Lees verder

Mag een besluit ook buiten de vergadering van eigenaars worden genomen?

Het organiseren van een vergadering van eigenaars voor slechts één onderwerp kan met inachtneming van de regels in het splitsingsreglement […]

Lees verder

Is een kascommissie verplicht in de VvE?

In de meeste VvE’s worden elk jaar de jaarstukken gecontroleerd door een kascommissie. Bij gebrek aan voldoende vrijwilligers of door […]

Lees verder

Hoe vaak moet een vergadering van eigenaars plaatsvinden?

Het is verplicht om minimaal één keer per jaar een vergadering van eigenaars te organiseren. Deze verplichting vloeit voort uit […]

Lees verder

Hoe loopt het boekjaar van de VvE?

Het boekjaar van de VvE is de periode waarover het financieel verslag van de VvE loopt. Onder andere de jaarrekening […]

Lees verder

Mag de VvE afwijken van de breukdelen in de akte van splitsing?

Op grond van artikel 5:113 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW) dient iedere appartementseigenaar binnen in een VvE in beginsel voor […]

Lees verder

Wie moet worden opgeroepen in een verzoekschriftprocedure?

Een verzoek tot vernietiging of vervangende machtiging moet bij de rechtbank worden ingediend. De VvE, overige appartementseigenaren en eventuele andere […]

Lees verder

meer antwoorden

Nog geen antwoord op uw vraag?

Bekijk inhoudsopgave    Stel uw vraag